Author Archives: Webmaster

Nieuwe Penningmeester

Beste leden van Watersportvereniging Vissershang,

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is Hans Beuving teruggetreden als Penningmeester en bestuurslid.
Zijn bestuurstermijn zat erop en Hans heeft besloten i.v.m. zijn drukke baan en andere privé-activiteiten, zich niet nogmaals voor een periode van 3 jaar beschikbaar te stellen.

Joyce Busio gaat het stokje van Hans overnemen en de administratie is inmiddels aan haar overgedragen. Hans zal nog even als bestuurder actief blijven en zijn taken geleidelijk verder aan Joyce overdragen. Zodra de tijd daar rijp voor is zal Joyce het penningmeesterschap helemaal overnemen.

Heeft u vragen aan de penningmeester of wil u mutaties doorgeven aangaande uw lidmaatschap (adreswijziging, nieuw telefoonnummer of e-mailadres) stuur dan een berichtje aan penningmeester@wsvvissershang.nl
(De penningmeester houdt namelijk ook de ledenlijst bij)
Uw berichtje komt dan bij zowel Joyce als nog even bij Hans binnen en zal dan z.s.m. verwerkt en eventueel beantwoord worden.

Joyce werkt op dit moment aan de contributiefacturen die zij op korte termijn, veelal per mail, zal versturen.

Tenslotte:

Als aftredend penningmeester wil ik alle leden bedanken voor de steun en het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Ik wens Joyce heel veel succes toe. U allen een heel fijn vaarseizoen toewensend,

Met vriendelijke groet

Hans Beuving

Uw contributiefactuur

Binnenkort worden de contributiefacturen voor 2017 verzonden. Zoals werd besloten op de algemene ledenvergadering eind maart, gaan de contributies dit jaar omhoog.

Het basislidmaatschap wordt € 7,50 per kalenderjaar en het volledige lidmaatschap (dus inclusief het basislidmaatschap) wordt € 25,– per kalenderjaar.

Sommigen van u hadden al betaald. Daarvoor onze hartelijke dank. Het verzoek aan u is het verschil tussen het nieuwe contributiebedrag en het reeds betaalde bedrag alsnog over te maken.

De Penningmeester

Digitale navigatie voor zeilers

N.a.v. de diverse berichtgeving op onze website over navigeren met Smartphone, Tablet of Laptop is onze vereniging gevraagd om op 21 januari een lezing over dit onderwerp te geven bij de Midget club Nederland.

De Midget club is een vereniging van zeilers die varen met de Midget, een spitsgat s-spant zeilscheepje gebaseerd op de Oostzee jol.

Waren onze eerdere presentaties vooral gericht op de motorboot schipper op de binnenwateren, nu gaat het om zeilers die bovendien niet alleen de binnenwateren bevaren maar ook een oversteek naar bijvoorbeeld Engeland niet schuwen.
Onze eerdere presentaties zijn daarom inmiddels aangepast op deze doelgroep.

Omdat deze presentatie ook waardevolle informatie kan bieden voor de zeilers binnen onze eigen vereniging zal deze binnenkort ook geplaatst worden op deze website.

Wilco Busio gaat fotoarchief beheren

Wij zijn als bestuur blij te kunnen melden dat, per 1 januari 2017, Wilco Busio, onze hofleverancier voor fotomateriaal van onze ledenactiviteiten, het fotoarchief van de vereniging op deze website gaat beheren.

Heeft u zelf leuke foto’s van recente of juist heel oude activiteiten, stuur ze dan, eventueel met een korte beschrijving, naar Wilco en hij zal beoordelen of ze geschikt zijn voor plaatsing.

Wilco kan bereikt worden via fotoarchief@wsvvissershang.nl

Wij als bestuur wensen Wilco veel succes en vertrouwen dat er op niet al te lange termijn weer recent fotomateriaal op de website te vinden zal zijn.

Foto’s activiteiten

Helaas is er door drukke werkzaamheden en veelvuldig verblijf in het buitenland van de beheerder van onze internetsite een grote achterstand ontstaan in het plaatsen van de vele foto’s van de activiteiten op onze internetpagina.
Dat is uiteraard vervelend voor u als belangstellende maar ook voor de mensen die telkens weer zorgen dat er volop prachtige foto’s zijn van alle activiteiten.

Wij zullen trachten op korte termijn hier een passende oplossing voor te vinden en alle foto’s te plaatsen op een centrale plek op onze website met een eigen beheerder van dat fotoarchief. U heeft dan één centrale plaats waar alle foto’s van recente activiteiten maar ook van voorgaande jaren zijn samengebracht.

Hou deze website dus in de gaten!

Nieuwjaarsreceptie 2017

De Nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op 22 januari 2017 in ’t Uivernest te Hank van 14.00 tot 16.00 uur.

Inderdaad wat later dan gebruikelijk voor een Nieuwjaarsreceptie, maar dit kwam het best uit qua planning en mogelijkheden bij ’t Uivernest.

Het is een gesloten bijeenkomst waarbij alle leden van harte welkom zijn.

Alleen leden met het volledige lidmaatschap ontvangen bij ontvangst een aantal consumptiebonnen voor zichzelf en zijn/haar partner. Voor alle basisleden geldt dat alle consumpties voor eigen rekening zijn.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 22 januari.

Voor dit moment rest ons u prettige Kerstdagen en een heel gezellige jaarwisseling te wensen.
Uiteraard met de wens dat 2017 in alle opzichten een goed jaar mg worden.

Het bestuur van WSV Vissershang

Winteravond vrijdagavond 18 november

Ieder jaar, wanneer het vaarseizoen voor de meesten van ons al weer voorbij is en er al weer hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor het nieuwe vaarseizoen, komen we nog één keer bij elkaar om het jaar af te sluiten en nog eens bij te praten over het vaarseizoen dat achter ons ligt en de plannen voor het komende jaar door te nemen.

En dat alles onder het genot van een goede maaltijd en een drankje. Kortom, gewoon een heel gezellige avond.

Dit jaar is de Winteravond in ’t Uivernest te Hank op vrijdagavond 18 november van 19:00 tot 23:30 uur.

Inschrijven kan t/m 8 november 2016.
Telefonisch door te bellen met Annet de Bodt op nr 0162-515171 of per e-mail aan adebodt@casema.nl

De kosten:

  • Voor leden met een volledig lidmaatschap : € 22,50/persoon (kinderen van 12 tot 18 € 12,50/kind)
  • Voor leden met alleen een basislidmaatschap : € 35,00/persoon.

Betaling via de bank vóór 10 november 2016:  NL56 RBRB 0959 4251 52 t.n.v. WSV Vissershang