Uw contributiefactuur

Binnenkort worden de contributiefacturen voor 2017 verzonden. Zoals werd besloten op de algemene ledenvergadering eind maart, gaan de contributies dit jaar omhoog.

Het basislidmaatschap wordt € 7,50 per kalenderjaar en het volledige lidmaatschap (dus inclusief het basislidmaatschap) wordt € 25,– per kalenderjaar.

Sommigen van u hadden al betaald. Daarvoor onze hartelijke dank. Het verzoek aan u is het verschil tussen het nieuwe contributiebedrag en het reeds betaalde bedrag alsnog over te maken.

De Penningmeester