Opheffing WSV Oostkil

Helaas, maar het kan haast niemand zijn ontgaan dat de WSV Oostkil zich onlangs, na een bijzondere algemene ledenvergadering, heeft opgeheven. Van een samengaan van beide watersportverenigingen is dus géén sprake meer.

Watersportvereniging Vissershang zal geheel op eigen kracht en onder haar vertrouwde naam verder gaan met haar activiteiten; het organiseren van evenementen en het streven naar een goede inspraak van de leden bij het bestuur van onze haven.

Oud-leden van WSV Oostkil zijn uiteraard van harte welkom om zich aan te sluiten bij WSV Vissershang.