Bestuur

Het bestuur moet volgens de statuten en het huishoudelijk reglement bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden en moet minimaal 6x per jaar bij elkaar komen.

Op de dit moment bestaat het bestuur uit slechts 4 personen en het komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar, behoudens 2 maanden in de zomervakantie; in totaal dus 10x per jaar.

Het bestuur bestaat uit een direct door de ledenvergadering aangewezen voorzitter, Manfred Werner.

Door het bestuur zijn als Secretaris Annet de Bodt en als Penningmeester Hans Beuving gekozen. Inmiddels heeft Hans Beuving het bestuur verlaten en is opgevolgd door Joyce Busio.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Jan v.d.Wassenberg is algemeen bestuurslid en houdt zich vooral, samen met de overige bestuursleden, bezig met de organisatie van de evenementen.

Door het aftreden van Hans Jansen als bestuurslid, na ruim 35 jaar trouwe dienst, bestaat het bestuur momenteel uit slechts 4 personen.  We zijn dan ook dringend op zoek naar een kandidaat voor de functie van bestuurslid. Heeft U interesse, neem dan s.v.p. contact op met onze secretaris.

Wanneer er zaken zijn die u aan het bestuur wil voorleggen, ga dan naar de pagina ‘contact’ op deze website en vul daar het formulier in. U krijgt dan z.s.m. een reactie.

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn als PDF te raadplegen.

Statuten Watersportvereniging     Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang