Bestuur

bestuur2017

Het bestuur moet volgens de statuten en het huishoudelijk reglement bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden en moet minimaal 6x per jaar bij elkaar komen.

Op de dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen en het komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar, behoudens 2 maanden in de zomervakantie; in totaal dus 10x per jaar.

Het bestuur bestaat uit een direct door de ledenvergadering aangewezen voorzitter, Manfred Werner.

Door het bestuur zijn als Secretaris Annet de Bodt en als Penningmeester Hans Beuving gekozen.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Buiten de 3 leden van het dagelijks bestuur is er een havencommissaris die vooral belast is met het advies omtrent de ligplaatstoewijzing. Dit doet hij samen met de havencommissaris van WSV Oostkil. Deze functie wordt vervuld door Hans Jansen.

Jan v.d.Wassenberg is algemeen bestuurslid en houdt zich vooral, samen met de overige bestuursleden, bezig met de organisatie van de evenementen.

Wanneer er zaken zijn die u aan het bestuur wil voorleggen, ga dan naar de pagina ‘contact’ op deze website en vul daar het formulier in. U krijgt dan z.s.m. een reactie.

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn als PDF te raadplegen.

Statuten Watersportvereniging     Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang