Sluitingstocht 2022 gaat niet door!

Beste leden.

Op onze uitnodiging en herinnering voor de sluitingstocht 2022 zijn vele reacties binnengekomen.
Allen bedankt voor jullie terugkoppeling. Jammer genoeg waren onder de reacties maar enkele aanmeldingen.

Helaas hebben wij als bestuur wederom moeten concluderen dat er nagenoeg geen belangstelling is voor onze activiteiten. En wederom zijn wij genoodzaakt een activiteit niet door te laten gaan vanwege gebrek aan deelnemers.

Wij wensen alle die op vakantie zijn of nog gaan een prettige vakantie toe.

Na de vakantieperiode ontvang u van ons een mail met betrekking tot de winteravond. Onder voorbehoud van voldoende deelname zien wij u dan.

Met vriendelijke groet.

Bestuur WSV Vissershang