DRINGEND BESTUURSLEDEN EN WEBMASTER GEZOCHT

Beste leden van WSV Vissershang,

Helaas is ons vorige week ten gehore gekomen dat onze voorzitter zijn functie als voorzitter/bestuurslid neerlegt per 31-12-2022.

Dringende oproep tot meerdere bestuursleden!

Door het vertrek van onze voorzitter/bestuurslid zijn wij dringend op zoek naar meerdere bestuursleden.

Zoals velen van jullie weten zijn wij sinds 2020 al op zoek naar meerdere bestuursleden om het bestuur weer voltallig te maken.

Helaas is daar tot op heden geen respons op gekomen. Nu er nog een bestuurslid aftreed wordt de nood echt hoog tot nieuwe bestuursleden om het voorbestaan van WSV Vissershang in stand te kunnen houden.

Daarom zijn wij dringend op zoek naar meerdere bestuursleden die per 01-01-2023 willen toetreden tot het bestuur.

Hoe we de verschillende functies gaan invullen hangt af van het aantal bestuursleden dat zich aanmeld en wat ieders kwaliteiten zijn, maar daar komen we vast en zeker wel uit.

Wij organiseren momenteel jaarlijks een nieuwjaarsreceptie/algemene ledenvergadering, openingstocht, sluitingstocht en een winteravond.

Maar nieuwe frisse input voor het organiseren van andere of nieuwe activiteiten is ook zeer welkom!

Lijkt het u leuk of heeft u vragen over de openstaande bestuursfuncties kunt u zich aanmelden of contact opnemen met onze secretaris Femke van Steenbergen-Peltenburg via secretaris@wsvvissershang.nl of telefonisch op maandagen en vrijdagen via 06-18413260.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WSV Vissershang