Algemene Ledenvergadering 8 maart 2019

Op 8 maart 2019 hebben we de algemene ledenvergadering gehouden in `t Uivernest te Hank. Tijdens deze vergadering is Manfred Werner weer herkozen voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter. Naast de gebruikelijke agendapunten waren er twee belangrijke punten. Als eerste de privacy wetgeving. Er werd uiteengezet hoe de vereniging invulling hieraan gaat geven. Het tweede belangrijke agendapunt was de financiële situatie en toekomst van de vereniging. Het dalende verenigingskapitaal brengt het bestuur ertoe diverse maatregelen voor te stellen om deze daling te stoppen. Wij zijn dankbaar dat deze voorstellen door u unaniem zijn aangenomen. Wij vertrouwen erop dat de vereniging hiermee een gezonde toekomst tegemoet gaat. De notulen van deze algemene ledenvergadering  kunt u hier vinden.