Uitnodiging nieuwjaarsreceptie & algemene ledenvergadering 2020

Beste leden van W.S.V. Vissershang.

Bij deze ontvangt u onze uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie welke dit jaar voor het eerst gecombineerd wordt met de algemene ledenvergadering.

U bent van harte welkom zondag 12 januari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur in het gebouw van de Scouting Hank ’t Kraaiennest, Maaspad 2, 4273 LA Hank .

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarbij er gelegenheid is om elkaar de beste wensen over te brengen. Aansluitend volgt de algemene ledenvergadering. Alleen leden (zowel de basisleden als de leden met een volledig lidmaatschap) hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

Agenda

 • Opening
 • Notulen
 • Inkomende en uitgaande stukken
 • Financiële toekomst vereniging
 • Financieel verslag
 • Kascontrole commissie
 • Activiteiten
 • Website
 • Privacy wetgeving
 • Machtiging contributie
 • Verkiezing bestuursleden
 • Haven- en overige zaken
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Aansluitend nieuwjaarsreceptie

Indien u aanvullende agendapunten, vragen of opmerkingen heeft dienen deze uiterlijk 20 december  2019 ingediend te worden bij het secretariaat via mevr. A. De Bodt-Krijnen, Papenstraat 12, 4931 BV Geertruidenberg, E- mail: secretaris@wsvvissershang.nl, tel. 0162-515171.

Aansluitend aan de vergadering kunnen we nog gezellig napraten onder het genot van een drankje

Het bestuur wenst u fijne feestdagen, een voorspoedig nieuwjaar en natuurlijk niet te vergeten veel vaarplezier toe. Wij hopen u ook in 2020  weer te mogen verwelkomen bij onze diverse activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur W.S.V. Vissershang.