Maatregelen SVH ivm corona virus.

Zojuist kreeg u allen onderstaande nieuwsbrief van Stichting Havenbeheer Vissershang met de maatregelen betreffende de bestrijding van het verspreiden van het corona virus. Hierin wordt uiteengezet welke maatregelen er momenteel van kracht zijn in onze haven.

Hank, 3 april 2020

Geachte ligplaatshouder,

Zoals reeds eerder op onze website vermeld, zijn er in het kader van de bestrijding van het coronavirus extra maatregelen van kracht op het landelijk model voor de noodverordening.

We hebben al veel sluitingen gezien en nu zijn de jachthavens aan de beurt. Zie ook https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32059/toevoegingen/ Voor ons aller gezondheid zijn er daarom ook aangepaste regels van kracht op het terrein van onze jachthaven. Deze regels gelden vanaf vrijdag 3 april 2020, 18.00 uur.

Ze komen in het kort neer op het volgende:
Buiten de (vaste) ligplaatshouders is niemand gerechtigd zich op het terrein te bevinden zonder medeweten van de gemeente Altena of het stichtingsbestuur SHV.
Maandag aanstaande sluiten wij het havenkantoor. De haven vanaf heden, inclusief havenkantoor vanaf maandag, wordt gesloten en de havenmeesters afwezig. U mag wel op het terrein komen, maar U kan in principe alleen naar uw boot en terug. Dit betekent niet dat er geen toezicht zal zijn in de haven. We zullen op ongeregelde tijden onze rondjes door de haven doen.
Omdat het havenkantoor wordt gesloten verloopt de communicatie met het bestuur via email jachthavenhank@kpnmail.nl . Wij kijken iedere dag de berichten na. U kunt via de mail vragen gebeld te worden als u dat fijner vindt (vermeld dan wel graag een nummer waar u te bereiken bent).
Als u besluit naar de boot te komen en op de boot te verblijven in de haven, dan kan dit alleen overdag. Overnachten is dus niet toegestaan ! Voorts mag u zich alleen met maximaal 3 personen aan boord of elders in de haven bevinden mits u een onderlinge afstand van minstens 1.50 mtr aanhoudt. Voor gezinnen is hierop een uitzondering maar dan ook alleen voor mensen uit 1 gezin die in 1 huis samenleven en geen aanverwanten vrienden etc.
Het komt er dus op neer dat u zich wat betreft de omgang met anderen precies zo gedraagt als het RIVM ons voorschrijft en wat u (naar wij aannemen) de laatste weken al gewend bent.
Als u varend de haven gaat verlaten vragen we u dit zo snel mogelijk te doen, dus niet eerst langere tijd gezellig op de steiger te blijven. U mag echter pas na zonsopgang vertrekken en u moet voor zonsondergang weer terug zijn. Dat hoeft niet dezelfde dag te zijn.
Voor ligplaatshouders die winterstroom hebben afgenomen: U hoeft niet langs te komen. Wij verwijderen de labels en controleren nog even of de stekker goed zit. U kunt water tanken (maar niet uw boot met water uit de kraan afspuiten).
We willen hierbij benadrukken dat de regels van het RIVM en de veiligheidregio”s voor ons het minimum betreffen, en dat we de mogelijkheid open laten om deze als bestuur aan te scherpen indien we dit noodzakelijk achten. Er zal actief gecontroleerd worden en maatregelen zullen volgen indien er overtredingen plaatsvinden. Laten we alstublieft niet die plek worden waarvan gezegd wordt ‘daar doen ze waar ze zin in hebben en ze hebben lak aan de regels’ met alle negatieve gevolgen en mogelijk erger van dien. Dit is geen dreigement, maar nogmaals, het betreft hier ons aller gezondheid waar we niet licht mee mogen omspringen. Hoe eerder dit virus onder controle is en ons leven weer een normale loop kan nemen hoe beter. Dit houdt dan tevens in dat we later dit jaar en hopelijk binnen korte termijn alsnog aan een mooi vaarseizoen 2020 kunnen beginnen met al onze ligplaatshouders. Houdt de website https://www.jachthavenhank.nl/ komende tijd scherp in de gaten want deze regels gelden tot nader order en hier zal vermeld worden wanneer er wijzigingen zijn. Als er grotere wijzigingen zijn, dan krijgt u weer een nieuwsbrief. Tot hier ons voorlopige coronabeleid.
Neem uzelf in acht en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groeten,

bestuur SHV