Biesbosch Federatie doorstart of liquidatie vervolg

19-10-2020 heeft onze vereniging een brief ontvangen van de Biesbosch Federatie met betrekking tot het voorbestaan hiervan. Hierover heeft u op onze website meer over kunnen lezen en heeft u van ons secretariaat een schrijven over gekregen.

Inmiddels hebben wij van de Biesbosch Federatie een vervolg brief met daarin stap 2. In deze brief worden de leden van de Biesbosch Federatie, waaronder ook onze vereniging gevraagd om ons u uit te spreken over de liquidatie van de Federatie of nieuwe bestuursleden voor te dragen om een doorstart te maken. Wij dienen als vereniging uiterlijk 31 januari 2021 onze stem uit te brengen. Wij zullen u te zijne tijd om uw mening vragen. Klik hier voor de inhoud van deze brief.

Betreffende de toekomst van de Biesbosch Federatie zijn er 3 mogelijkheden. Wij zullen uw mening vragen tijdens een stemming bij de aanstaande ledenvergadering.

Mogelijkheid 1: Een doorstad van de Biesbosch Federatie met nieuwe bestuursleden. Voor een doorstart is een voordracht van een aantal nieuwe bestuursleden essentieel.

Mogelijkheid 2: De Biesbosch Federatie stroom in bij de Vereniging van Nederlandse Motorbootsport (VNM). Voor meer informatie over de VNM verwijzen wij u naar de website van deVNM: www.vnmmotorbootsport.nl

Mogelijkheid 3: De Biesbosch Federatie wordt opgeheven.

Bij de brief zitten een 8-tal bijlagen. Drie ervan zijn brieven van leden van de Federatie, waarop in brief Stap 2 wordt gereageerd. Bijlage 4 is een kopie van onze statuten, bijlage 5 is een rapport van het Parkschap en bijlage 6 is een verslag van een video meeting die is gehouden naar aanleiding van dit rapport, bijlagen 7 en 8 zijn rapportages van de fractie van Groen Links, gericht aan het stadsbestuur van Dordrecht en gaan over het Wantij en omgeving.

In de brief wordt verwezen naar bijgevoegde stukken. Klik hier om deze in te zien. Wij vragen u zeker om deze stukken door te lezen. U ziet dat er echt belangrijke thema’s zijn die ons als watersporters van de Biesbosch raken. Nogmaals willen wij benadrukken hoe belangrijk werk de Biesbosch Federatie doet. Dus nogmaals; wilt u zelf in het bestuur van de Biesbosch Federatie toetreden of kent u iemand die hiervoor geschikt is neem dan nu actie. Het mag natuurlijk ook iemand van buiten onze vereniging zijn.

U kunt de de Biesbosch Federatie bereiken via: secretaris@biesboschfederatie.nl

WSV Vissershang
Scroll naar boven