Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2018 staat gepland op 2 maart 2018.

De algemene ledenvergadering vindt plaats in ‘t Uivernest te Hank en begint om 20:00 uur.

Alle leden, zowel de basisleden als de leden met een volledig lidmaatschap, hebben toegang tot de vergadering.

Alle leden hebben één stem bij alle algemene zaken. Bij onderwerpen die alleen de leden met een volledig lidmaatschap betreffen (de activiteiten) hebben alleen de leden met het volledige lidmaatschap stemrecht.

Bij het samenstellen van de agenda zal getracht worden om alle algemene onderwerpen eerst te behandelen en de onderwerpen die de leden betreffen met een volledig lidmaatschap later te behandelen. Dat biedt de leden met een basis lidmaatschap  de gelegenheid de vergadering indien gewenst eerder te verlaten. (Maar ze zijn uiteraard tijdens de gehele vergadering welkom!)

Indien u agendapunten heeft voor deze vergadering dan verzoeken wij u dit tijdig bij het bestuur aan te geven.

Zie hier de agendapunten voor de aankomende jaarvergadering.

 

Bestuur WSV Vissershang