Biesbosch Vignet

Op dit moment is de stand van zaken dat de Federatie aan alle betrokken watersportverenigingen en ondernemers heeft verzocht te inventariseren welke ligplaatshouders / leden van verenigingen bereid zouden zijn jaarlijks een bijdrage van € 20,= (vignet) te leveren. Het bestuur van w.s.v. Vissershang heeft deze vraag tijdens de ledenvergadering van 2 maart 2018 aan haar leden voorgelegd. De daaropvolgende discussie heeft opgeleverd dat de leden slechts bereid zouden zijn deze bijdrage te leveren op voorwaarde dat alle ligplaatshouders van onze haven hierover gevraagd worden. Aangezien we als vereniging slechts ongeveer 120 (van de ca. 450) ligplaatshouders kunnen benaderen willen we de Stichting (nogmaals) het verzoek doen hierin een rol te spelen (in ieder geval de inventarisatie).