Toestemming

Op de website van Vissershang kunnen foto’s en content geplaatst worden van onze activiteiten (zoals bijv. openings- en sluitingstochten). Sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, worden op deze website alleen foto’s en gegevens geplaatst van leden die schriftelijk hebben verklaard hier geen bezwaar tegen te hebben. Foto’s van voor de invoering van de AVG worden alleen op verzoek verwijderd of niet herkenbaar gemaakt (blurren).

Uiteraard heeft W.S.V. Vissershang geen inzicht in, en zeggenschap over, door leden gemaakte foto’s die op social media (Facebook etc.) worden gezet.

W.S.V. Vissershang heeft een formulier opgesteld om aan te geven of u wel of geen toestemming verleend om foto’s en gegevens op onze website te plaatsen . U kunt het formulier hier downloaden. Na invullen s.v.p. retourneren aan het secretariaat. Middels dit formulier geeft u al dan niet toestemming voor het gebruik hiervan. Voor leden jonger dan 18 jaar dient de ouder/voogd schriftelijk toestemming te verlenen. Kinderen tot 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van de aanvrager, daarna is een eigen lidmaatschap vereist.

Mocht u onverhoopt toch foto’s en gegevens op onze website terug vinden waarvoor u geen toestemming heeft verleend, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen om deze te laten verwijderen of niet zichtbaar te maken (blurren) via het secretariaat of stuur een e-mail naar webmaster@wsvvissershang.nl

 

WSV Vissershang
Scroll naar boven