Bestuur

Het bestuur moet volgens de statuten en het huishoudelijk reglement bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden en moet minimaal 6x per jaar bij elkaar komen.

Op de dit moment bestaat het bestuur uit slechts 4 personen en het komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar, behoudens 2 maanden in de zomervakantie; in totaal dus 10x per jaar.

Het bestuur bestaat uit een direct door de ledenvergadering aangewezen voorzitter, Manfred Werner.

Door het bestuur zijn als Secretaris Annet de Bodt en als Penningmeester Joyce Busio.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Jan v.d.Wassenberg en Cor van Masbergen zijn algemeen bestuurslid en houden zich vooral, samen met de overige bestuursleden, bezig met de organisatie van de evenementen.

Wanneer er zaken zijn die u aan het bestuur wil voorleggen, ga dan naar de pagina ‘contact’ op deze website en vul daar het formulier in. U krijgt dan z.s.m. een reactie.

De Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn als PDF te raadplegen.

Statuten Watersportvereniging     Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang