Noordwaard

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen vanuit de rivieren is het plan Ruimte voor de rivier opgezet. Hier van uit is ook het plan ontstaan om polder de Noordwaard, gelegen tussen de Merwede en de Brabantse Biesbosch in, om te vormen tot een overloop gebied. Tijdens hoog water zal er dit gebied overstromen door water uit de Merwede, zodat het water sneller afgevoerd wordt en de waterstand op de Merwede verlaagd wordt.

Door de ontpoldering is een divers natuurgebied ontstaan met kreken, grienden, terpen en een grote verscheidenheid aan dieren, waaronder waterbuffels, wilde paarden en Schotse Hooglanders.

Minpuntje voor ons als watersporter is dat dit gebied moeilijk bereikbaar is per boot. Alleen met kano’s en kleine bootjes is dit gebied te verkennen door de geringe diepgang, lage bruggen en moeilijk te navigeren vaarwater. De in eerste instantie beoogde doorvaartroutes zijn nooit gerealiseerd.

Voor meer informatie over de Noordwaard zie onderstaande links.

https://www.deingenieur.nl/artikel/noordwaard-wordt-doorstroompolder

http://www.dajaks.nl/cgi-bin/dajaks.pl?command=pagina&hoofmenu_id=6&submenu=127

https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/docs/noordwaard-info.html

https://www.deingenieur.nl/artikel/noordwaard-wordt-doorstroompolder

https://nederland.boskalis.com/projecten/detail/ontpoldering-noordwaard.html

https://www.freenature.nl/kom-kijken/noordwaard