Watertoeristenbelasting Gemeente Altena

Regelmatig was de watertoeristenbelasting van de gemeente Altena al onderwerp van gesprek. Na de herindeling van de gemeentes Aalburg, Woudrichem en Werkendam tot de gemeente Altena zullen watersporters die van buiten de gemeente Altena komen geconfronteerd gaan worden met de watertoeristenbelasting als men gaat watersporten.

De ligplaatshouder van de jachthaven Hank, waaronder ook een groot aantal van onze leden, hebben een nieuwsbrief van de stichting Havenbeheer Vissershang ontvangen, zie onderstaand.

Met de afgelopen herindeling is door de nieuwe gemeente Altena besloten dat ligplaatshouders die niet in Altena woonachtig zijn, voortaan watertoeristenbelasting moeten betalen als de boot langer is dan 6 meter. De belasting zal forfaitair worden berekend (dus voor iedereen een gelijk bedrag), in verband waarmee u binnenkort telefonisch kunt worden benaderd om van u te vernemen hoeveel dagen u gebruik maakt van de boot. Daarbij gaat het om het aantal keren dat u vanuit de haven vertrekt of aankomt (als dat op verschillende dagen is) dan wel u aan boort vertoeft om te recreëren.

Voor het goede begrip, als u op zaterdag vertrekt en zondag terugkomt dan telt dit als twee dagen. Gaat u varen en komt u dezelfde dag terug, dan is dat 1 dag.

Wij zijn van mening dat u geen opgaaf hoeft te doen van de keren dat u naar de boot komt om deze schoon te maken of reparaties uit te voeren (of uw klapperende lijnen komt aantrekken!) etc. Geeft u dus alleen de dagen op dat u gaat varen of op het achterdek van de zon komt genieten.

Voorts wordt u verzocht aan te geven met hoeveel personen u aan boord verblijft (een gemiddelde).
U hoeft niet mee te werken aan de enquete, maar als u meewerkt dan is het de bedoeling dat u het aantal dagen zo goed als mogelijk opgeeft. Het gaat dan alleen om het zomerseizoen; dus de dagen in het winterseizoen niet meetellen.

Volgens de Verordening loopt het zomerseizoen van 16 april tot 16 oktober.

Concreet betekent dit dat de ligplaatshouders (uit een haven binnen de gemeente Altena) van buiten de gemeente fors meer gaan betalen voor het uitoefenen van hun hobby.

Volgens de site van de gemeente Altena: “U betaalt watertoeristenbelasting voor personen die tegen een vergoeding op een vaartuig verblijven (per persoon per etmaal of een gedeelte daarvan). Deze personen maken tijdens hun verblijf namelijk gebruik van de voorzieningen van onze gemeente. De watertoeristenbelasting is een bijdrage aan de kosten van deze voorzieningen.”

Wij zijn benieuwd van welke voorzieningen gebruik wordt gemaakt van de gemeente Altena door de watersporter. In andere gemeentes in Nederland wordt de watersport volop gepromoot in plaats van op deze wijze ontmoedigd. Nog maar niet te spreken van de ongelijke behandeling. De watersporters in de Biesbosch die vanuit een haven binnen de gemeente vertrekken moeten deze belasting betalen en die van een omringende haven buiten de gemeente vertrekt niet?

Zie ook:

https://www.gemeentealtena.nl/belastingen/watertoeristenbelasting.html

https://www.ad.nl/rivierenland/toeristenbelasting-voor-watertoerisme-in-altena-voorzichtig-ingevoerd~ac516938/?referrer=https://www.google.com/

WSV Vissershang
Scroll naar boven