Geschiedenis

Tijdens de watersnoodramp van 1953 werden de eerdere conclusies uit onderzoeken van 1937, dat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen, bevestigd. Meer dan 1500 km² land kwam onder water te staan. Er vielen 1835 slachtoffers en er was grote materiële schade. Na deze ramp werd versneld de Deltacommissie opgericht. Op 8-5-1958 tekende Koningin Juliana de “Wet van 8 mei 1958, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden”, beter bekend als 1e Deltawet. Deze wet had betrekking op de Deltawerken die bescherming moesten bieden tegen de gevolgen van stormvloeden en het achterland te beschermen tegen overstromingen. Diverse locaties in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland waren hierin opgenomen die verbeterd of versterkt dienden te worden. Ook voor Hank had dit grote gevolgen. Er werd bekend dat de Oostkil afgesloten zou worden om het achterliggende gebied te beschermen. Hierdoor werd de haven die eerst aan het Sluiske lag onbereikbaar vanuit de Biesbosch. Ondanks hevig verzet vanuit Hank en diverse procedures door de gemeente Dussen, waar Hank toen onder viel, werd de Oostkil toch afgesloten. Ter compensatie is er in 1968 een nieuwe jachthaven Vissershang aangelegd op de huidige locatie.

Sinds de privatisering van de jachthaven wordt deze geëxploiteerd door de Stichting Havenbeheer Vissershang. In de jachthaven waren oorspronkelijk 3 watersport verenigingen Oostkil, Noordersprant en Vissershang. Door wijzigingen binnen Stichting Havenbeheer Vissershang kwam de verplichting om lid te zijn van één van de verenigingen te vervallen. Hierdoor liep het aantal leden sterk terug. Watersportvereniging Vissershang is momenteel de enige overgebleven watersportvereniging in de jachthaven Hank.

Watersportvereniging Vissershang is opgericht op 02 januari 1974 en de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit op 09 augustus 1974 onder nr. 22.

In 1998 bestond W.S.V. Vissershang 25 jaar. Toenmalige burgemeester Hellegers van de gemeente Werkendam onthulde een door een lid geschonken monument. Dit monument stond tot voor kort bij steiger 3. Door werkzaamheden in de haven is het weggehaald. Onderzocht wordt nog of het een nieuwe plek in de haven kan krijgen.

2003 – 30 jarig jubileum

Na een dagprogramma in de Aakvlaai was er ‘s avonds een feestavond in het Uivernest. Klik hier voor de foto’s.

2013 – 40 jarig jubileum

Een rondvaart vanaf de jachthaven Vissershang naar de Rotterdamse havens. Klik hier voor de foto’s.

2023 – 50 jarig jubileum

Dat gaat gevierd worden met een diner en aansluitend een feestavond in ‘t Uivernest te Hank

WSV Vissershang
Scroll naar boven