Lidmaatschap en contributie

Ook lid worden van WSV Vissershang?

Dan kan je het inschrijfformulier en het formulier m.b.t. de privacy wetgeving downloaden. Beide formulieren graag compleet invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat.

Het lidmaatschap is o.a. inclusief:

  • Jaarlijkse afdracht aan de Biesbosch Federatie
  • Stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten, zoals openings- of sluitingstocht en winteravond. Sommige activiteiten staan ook open voor niet-leden, maar bij beperkte deelname-aantallen hebben leden dan voorrang

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele wijzigingen in de contributie worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient voor het eind van de daarop volgende maand voldaan te zijn op rekening IBAN: NL56 RBRB 0959 4251 52 onder vermelding van “contributie & jaartal”.

WSV Vissershang
Scroll naar boven