Lidmaatschap

Wilt u lid worden van W.S.V. Vissershang, dan kunt u het inschrijfformulier hier downloaden. Na invullen s.v.p. retourneren aan het secretariaat. Ook het formulier met betrekking tot de privacy wetgeving en machtiging automatische incasso voor de contributie invullen en retourneren aan het secretariaat.

Na ontvangst van uw verzoek tot lidmaatschap ontvangt u uiterlijk na de eerstvolgende bestuursvergadering bericht of uw verzoek gehonoreerd wordt.

Na het vervallen van een verplicht lidmaatschap van een watersportvereniging binnen de jachthaven Hank is er binnen de Watersportvereniging Vissershang onder druk van het dalende ledenaantal een keuze gemaakt om het lidmaatschap te splitsen. Het is nu mogelijk om lid te worden als volledig lid of als basis lid, zie hieronder voor de toelichting.

Basis lidmaatschap

 • Lidmaatschap Biesbosch federatie.
 • Beperkt stemrecht algemene ledenvergadering (alleen over algemene zaken).
 • Beperkte belangenbehartiging (alleen algemene belangen).
 • Consumpties geheel voor eigen rekening bij algemene activiteiten zoals ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
 • Deelname aan overige activiteiten, zoals openings- of sluitingstocht en winteravond mogelijk, echter hiervoor geldt een toeslag in de kosten voor deelname.
 • Bij activiteiten met beperkt aantal deelnemers hebben leden met een volledig lidmaatschap voorrang.

Volledig lidmaatschap

 • Lidmaatschap Biesbosch federatie.
 • Volledig stemrecht algemene ledenvergadering.
 • Volledige belangenbehartiging.
 • Consumpties (gedeeltelijk) voor rekening vereniging bij algemene activiteiten zoals ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
 • Deelname aan overige activiteiten, zoals openings- of sluitingstocht en winteravond mogelijk, zonder extra toeslag in de kosten voor deelname.
 • Voorrang bij activiteiten met beperkt aantal deelnemers.