Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:

 

Voorzitter en webmaster: Cor van Masbergen

Secretaris/penningmeester: Femke van Steenbergen-Peltenburg

Bestuurslid: Jan v.d.Wassenberg

De reguliere bestuursvergaderingen vinden normaliter iedere eerste donderdag van de maand plaats, met uitzondering 2 maanden rond de zomervakantie.

Heeft u nog vragen of opmerkingen voor het bestuur? Mail dan naar bestuur@wsvvissershang.nl of neem contact op met het secretariaat.

Tevens zoeken wij nog vrijwilligers die; ons kunnen helpen bij het organiseren van activiteiten, hand- en spandiensten bij activiteiten kunnen verlenen, helpen met de voorbereiding van activiteiten, het vinden van adverteerders en sponsoren, enzovoort. Indien u ons mee wilt helpen laat dit dan weten via ons secretariaat.