Strandjes en toiletten aan rand van de Biesbosch

Via onderstaande link kunt u een artikel lezen vanuit de media met daarin in dat de politiek in de gemeente Drimmelen meer strandjes voor waterrecreanten aan de randen van de Biesbosch om deze te ontlasten. Ook wil men kijken naar mogelijkheden voor sanitaire voorzieningen en afvalbakken.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/strandjes-en-toiletten-aan-rand-van-de-biesbosch-prachtig-gebied-waar-ook-voor-mens-plaats-moet-zijn~a6dd7e60/?referrer=https://www.google.com/

Gebiedsvisie Biesbosch

Zie onderstaande link waarin meer te vinden over de visie van een nieuwe manier van samenwerking in de Biesbosch door Staatsbosbeheer en de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen.

Op deze site kan ook een enquête hierover ingevuld worden. Het is erg belangrijk dat ook de watersporters in beeld blijven bij deze nieuwe visie. We zien nu al regelmatig zaken die nadelig zijn voor ons als watersporter, zoals voorzieningen die verdwijnen, kreken die afgesloten worden enz. Wij roepen onze leden dan ook op om deze enquête in te vullen. Mocht u een collega watersporter spreken die geen lid is, attendeer die erop om ook deze enquête in te vullen. Onderstaand de rechtstreekse link naar deze enquête.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgFrPAqyBZ-83M6wzCoTwOtT5FzSzI7NTIGycAeLipG5R-CA/viewform

Voortbestaan Biesbosch Federatie onzeker.

Het bestuur van WSV Vissershang heeft van de Biesbosch Federatie een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 ontvangen.

Het belangrijkste agendapunt is de liquidatie of doorstart van de Federatie.

Zoals u ook op de website van de Federatie kunt zien is het doel van de Biesbosch Federatie het beschermen van de watersport en de recreatie op het water in de meest uitgebreide zin en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verenigingen in het werkgebied van de vereniging: de Biesbosch.

Ook onze vereniging is aangesloten bij de Biesbosch Federatie.

Door een gebrek aan bestuursleden dreigt de Biesbosch Federatie opgeheven te worden. We kunnen niet genoeg duidelijk maken dat het belangrijk is dat de belangen van de watersporters in de Biesbosch op een goede manier behartigd worden. Zeker gezien de laatste ontwikkelingen in de Biesbosch zoals het afsluiten van kreken en afbreken van recreatieve voorzieningen door Staatsbosbeheer en de toename van drukte door allerlei commerciële partijen.

Als verenigde verenigingen staat men sterker. Neem even de tijd om de uitnodiging aan ons bestuur door te lezen. Wij hopen dat er onder onze leden mensen zijn die interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur van de Biesbosch Federatie.

SHV CORONAMAATREGELEN (update 9 juni 2020)

Onderstaand de update van 9-6-2020 van de Stichting Havenbeheer Vissershang met betrekking tot de Corona maatregelen in de haven.


” VANAF VRIJDAGAVOND 3 APRIL 2020 18.00 UUR IS DE HAVEN, MEDE OP LAST VAN DE VEILIGHEIDSREGIO´S TE BRABANT, VOORLOPIG TOT EN MET 31 MEI GESLOTEN. DE HAVEN IS DICHT VOOR PASSANTEN EN ER MAG DOOR DERDEN GEEN GEBRUIK MEER WORDEN GEMAAKT VAN DE HELLING. HET HAVENKANTOOR IS GESLOTEN EN ER WORDEN DUS GEEN MUNTEN VOOR DE HELLING VERKOCHT.

VASTE LIGPLAATSHOUDERS ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN NIET OVERNACHTEN AAN BOORD IN DE HAVEN, MAAR WEL OVERDAG NAAR DE BOOT KOMEN. VASTE LIGPLAATSHOUDERS MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN DE GEHELE DAG OP DE BOOT VERBLIJVEN EN OVERNACHTEN.

DAGJESMENSEN DIE DE HAVEN ALS UITJE ZIEN WORDEN VERZOCHT THUIS TE BLIJVEN EN IN IEDER GEVAL NIET OP DE STEIGERS TE KOMEN.

DEGENEN DIE DE RCHTLIJNEN INZAKE AFSTAND EN GROEPSVORMING NIET EERBIEDIGEN ZULLEN VRIENDELIJK WORDEN VERZOCHT ZICH AAN DE REGELS TE HOUDEN OF HET TERREIN TE VERLATEN.

MET INGANG VAN 1 JUNI GELDT HET VOLGENDE:

ALLE PASSANTEN KUNNEN VOOR KORT VERBLIJF TOT 20.00 UUR KOSTELOOS IN DE HAVEN VERBLIJVEN;

LIGPLAATSHOUDERS MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN;

PASSANTEN MET EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN, ZIJ WORDEN VERZOCHT TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR DE VOLGENDE OCHTEND ZICH TE MELDEN BIJ HET HAVENKANTOOR OM AF TE REKENEN;

PASSANTEN MOGEN NIET AAN STEIGER 2 AFMEREN;

DE HELLING BLIJFT GESLOTEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS GEEN MUNTEN VERKOCHT;

DE DOUCHES BLIJVEN GESLOTEN;

DE TOILETTEN BIJ DE BOOTVERHUUR ZIJN GEOPEND;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

MET INGANG VAN 15 JUNI GELDT HET VOLGENDE:

LIGPLAATSHOUDERS MET EN ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN;

PASSANTEN MET EN ZONDER EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN MOGEN OVERNACHTEN, ZIJ WORDEN VERZOCHT TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR DE VOLGENDE OCHTEND ZICH TE MELDEN BIJ HET HAVENKANTOOR OM AF TE REKENEN;

PASSANTEN MOGEN NIET AAN STEIGER 2 AFMEREN;

DE HELLING BLIJFT GESLOTEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS GEEN MUNTEN VERKOCHT;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 10.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

MET INGANG VAN 1 JULI GELDT HET VOLGENDE:

DE HELLING GAAT OPEN VOOR DERDEN; ER WORDEN DUS WEER MUNTEN VERKOCHT;

VERKOOP MUNTEN ALLEEN AAN HAVENKANTOOR, DUS NIET IN RESTAURANT;

BIJ TE GROTE DRUKTE KAN EEN MAXIMUM WORDEN INGESTELD EN ZAL DE HELLING VOOR VERDER GEBRUIK ONMIDDELLIJK WORDEN GESLOTEN;

HET HAVENKANTOOR IS IEDERE OCHTEND GEOPEND TUSSEN 9.00 UUR EN 12.00 UUR;

ZOLANG DE CORONACRISIS VOORTDUURT KUNT U ALLEEN MET PIN BETALEN.

ALLES ONDER VOORBEHOUD!”

Kreken in Biesbosch afgesloten

Tijdens de Pinksteren werden we onaangenaam verrast door afgesloten kreken in de Biesbosch.

Volgens Staatsbosbeheer was de drukte in het Hemelvaart weekend in combinatie met het broedseizoen reden om diverse kreken in het Pinksterweekend af te sluiten.

Regelmatig komt het onderwerp drukte in de Biesbosch als onderwerp voorbij. Nu worden trouwe, nette watersporters die regelmatig in de Biesbosch recreëren de dupe van de massaconsumptie van de Biesbosch. Het blijft vreemd dat aan het aantal boot verhuurbedrijven en de grote van hun vloot geen beperkingen opgelegd worden, maar Staatsbosbeheer wel regelmatig maatregelen kan doorvoeren die de Biesbosch onaantrekkelijk maken voor watersporters, zoals het afsluiten van kreken en het niet bijhouden van steigers en ligplaatsen.

Zie de link hieronder voor meer informatie over de afsluiting van de kreken.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/pinksteren-in-de-biesbosch-kreken-dicht-en-afstand-houden-voor-ronkende-motoren-en-diesellucht~a5b7674e/?referrer=https://www.google.com/

Gewijzigde maatregelen SHV ivm corona virus.

Onderstaande nieuwsbrief van Stichting Havenbeheer Vissershang met de wijzigingen op de maatregelen betreffende de bestrijding van het verspreiden van het corona virus. Hierin wordt uiteengezet welke maatregelen er momenteel van kracht zijn in onze haven.

Hank, 1 mei 2020

Geachte ligplaatshouder,

Zoals we u in de nieuwsbrief van 3 april hebben gemeld mag er vanaf die datum niet in de jachthaven overnacht worden door zowel ligplaatshouders als passanten. Hiermee conformeerden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio. Wij hebben als bestuur over deze ingrijpende maatregel vragen gehad, maar voor de gezondheid van ons allen vonden en vinden we dit nog altijd het beste besluit.

De noodmaatregelen zijn echter enigszins versoepeld en als bestuur hebben we besloten ons hieraan wederom te conformeren. Daarom is het vanaf heden onder voorwaarden, en alleen voor onze eigen ligplaatshouders, weer toegestaan te overnachten op de boot in de jachthaven.

Het havenkantoor en alle sanitaire ruimtes zullen gesloten blijven, dus alleen bij aanwezigheid van eigen sanitaire voorzieningen aan boord (toilet en douche) is overnachten toegestaan.

Voor passanten is het vooralsnog niet mogelijk om te overnachten, net als dat er voor de helling geen munten verkocht worden.

Ook de regels zoals ze gelden in de rest van Nederland blijven uiteraard van kracht. We vragen u daarom met klem de 1.50mtr afstand tot elkaar te respecteren en blijf zoveel mogelijk aan boord net zoals u gevraagd wordt zoveel mogelijk binnenshuis te blijven. Verblijf alleen met mensen aan boord waarmee u ook samen onder 1 dak woont, de versoepeling door de veiligheidsregio’s geldt alleen voor gezinnen.

Op de hier volgende website kan u het statement van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant nog in zijn geheel teruglezen. De hierin omschreven regels zijn van kracht op de haven.

https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@33199/statement-2

Omdat het havenkantoor gesloten zal blijven zal de communicatie met het bestuur blijven verlopen via email jachthavenhank@kpnmail.nl welke dagelijks gelezen wordt. Nog altijd geldt dat u, indien gewenst, teruggebeld kan worden. Laat hiervoor uw telefoonnummer achter en omschrijf waarover u gebeld wilt worden.

Hiermee hopen we u weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld en dat de weg naar betere tijden definitief is ingeslagen. Houdt uw mailbox en de website van de SHV https://www.jachthavenhank.nl/ in de gaten voor mededelingen. Probeer ook vooral gezond te blijven zodat we nog veel vaarplezier kunnen beleven.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SHV