BIESBOSCH FEDERATIE GAAT DOOR.

Gelukkig hebben we goed nieuws ontvangen via de nieuwsbrief van de Biesbosch Federatie. Er zijn voldoende nieuwe bestuursleden gevonden, zodat de Biesbosch Federatie door kan gaan. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Zeker de huidige situatie met de plannen met betrekking tot de Biesbosch is het belangrijk dat iemand onze belangen vertolkt en onze stem laat horen. De plannen zullen ons als watersporter heel veel minder bewegingsvrijheid geven in de Biesbosch.

Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden vi a onze website. Onze berichten zijn terug te vinden onder laatste nieuws. Klik hier voor laatste nieuws.

Zorgen over deels afsluiten Biesbosch voor vaartuigen

Ook in de media zijn de nieuwe zoneringsplannen voor de Biesbosch volop in het nieuws, zie onderstaande link.

https://www.bndestem.nl/dordrecht/zorgen-over-deels-afsluiten-biesbosch-voor-vaartuigen~aacb2aee/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Frappant detail op het bord in de foto uit artikel van onderstaande link. Coronadrukte, kanoërs wel toegang? Tja, hoe je het maar noemt.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/het-wordt-veel-te-druk-in-de-biesbosch-staatsbosbeheer-sluit-kreken-af-met-pinksteren~a33aead2/

Biesbosch Federatie doorstart of liquidatie vervolg

19-10-2020 heeft onze vereniging een brief ontvangen van de Biesbosch Federatie met betrekking tot het voorbestaan hiervan. Hierover heeft u op onze website meer over kunnen lezen en heeft u van ons secretariaat een schrijven over gekregen.

Inmiddels hebben wij van de Biesbosch Federatie een vervolg brief met daarin stap 2. In deze brief worden de leden van de Biesbosch Federatie, waaronder ook onze vereniging gevraagd om ons u uit te spreken over de liquidatie van de Federatie of nieuwe bestuursleden voor te dragen om een doorstart te maken. Wij dienen als vereniging uiterlijk 31 januari 2021 onze stem uit te brengen. Wij zullen u te zijne tijd om uw mening vragen. Klik hier voor de inhoud van deze brief.

Betreffende de toekomst van de Biesbosch Federatie zijn er 3 mogelijkheden. Wij zullen uw mening vragen tijdens een stemming bij de aanstaande ledenvergadering.

Mogelijkheid 1: Een doorstad van de Biesbosch Federatie met nieuwe bestuursleden. Voor een doorstart is een voordracht van een aantal nieuwe bestuursleden essentieel.

Mogelijkheid 2: De Biesbosch Federatie stroom in bij de Vereniging van Nederlandse Motorbootsport (VNM). Voor meer informatie over de VNM verwijzen wij u naar de website van deVNM: www.vnmmotorbootsport.nl

Mogelijkheid 3: De Biesbosch Federatie wordt opgeheven.

Bij de brief zitten een 8-tal bijlagen. Drie ervan zijn brieven van leden van de Federatie, waarop in brief Stap 2 wordt gereageerd. Bijlage 4 is een kopie van onze statuten, bijlage 5 is een rapport van het Parkschap en bijlage 6 is een verslag van een video meeting die is gehouden naar aanleiding van dit rapport, bijlagen 7 en 8 zijn rapportages van de fractie van Groen Links, gericht aan het stadsbestuur van Dordrecht en gaan over het Wantij en omgeving.

In de brief wordt verwezen naar bijgevoegde stukken. Klik hier om deze in te zien. Wij vragen u zeker om deze stukken door te lezen. U ziet dat er echt belangrijke thema’s zijn die ons als watersporters van de Biesbosch raken. Nogmaals willen wij benadrukken hoe belangrijk werk de Biesbosch Federatie doet. Dus nogmaals; wilt u zelf in het bestuur van de Biesbosch Federatie toetreden of kent u iemand die hiervoor geschikt is neem dan nu actie. Het mag natuurlijk ook iemand van buiten onze vereniging zijn.

U kunt de de Biesbosch Federatie bereiken via: secretaris@biesboschfederatie.nl

Winterklaar maken

Hoewel de winters minder streng worden in Nederland is toch wanneer de temperaturen weer gaan dalen het verstandig om bij kans op vorst de boot weer winterklaar te maken. Te denke valt vooral aan het voorkomen van het bevriezen van de motorkoeling, doorvoeren, wc etc. Tips wat hier allemaal bij komt kijken zijn op diverse websites te vinden. Zie bijvoorbeeld onderstaande link van varen doe je samen. Vergeet ook niet om uw (buitenboord) motor een beurt te laten geven om in het voorjaar weer direct onbezorgd op pad te kunnen gaan.

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/zes-tips-om-de-boot-winterklaar-te-maken

Gestolen boten

Regelmatig worden motoren etc. gestolen. Toch worden ook (grotere) boten stolen, zie onderstaande linken vanuit de media. Wel fijn dat toch ook, mede door oplettendheid van andere watersporters, sommige diefstallen opgelost kunnen worden.

Ons advies is; beveilig u boot, motor etc. goed. Gebruik altijd goedgekeurde sloten, een alarminstallatie en eventueel een GPS tracker, waarmee de locatie bepaald kan worden van uw vaartuig, trailer etc. Zorg dat u ook goed verzekerd ben en lees de voorwaarden van de verzekering goed door en zorg dat u ook daaraan voldoet. En ziet u een verdachte situatie aan de haven of onderweg meldt deze dan altijd bij het bevoegde gezag, havenmeester of eigenaar en maak indien mogelijk foto’s of filmpjes en noteer belangrijke gegevens, zoals signalementen, kentekennummers etc., zodat eventueel bewijs vastgelegd wordt.

https://www.ad.nl/kampen/bizar-gestolen-motorjacht-van-ernst-65-uit-kampen-duikt-op-in-andere-kleur-in-hasselt~a8a9014b/178585948/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2450363/Gestolen-boot-duikt-op-in-Elburg-verdachten-opgepakt

Nieuwe uitrustingseisen pleziervaart België

Vanaf 1-12-2020 zijn er nieuwe uitrustingseisen voor de pleziervaart in België van toepassing. In deze uitrustingseisen worden uitrusttingsstukken die verplicht zijn en welke aanbevolen worden. Een boete kan opgelegd worden wanneer niet de juiste uitrusting aan boord aanwezig is. De uitrusting is afhankelijk van het type vaartuig en het vaargebied waar gevaren wordt. Gaat u naar België verdiep u dan in deze nieuwe eisen om telleustelling te voorkomen. Zie onderstaande link voor meer informatie.

Langdurige stremming Wilhelminakanaal

In de media kwamen wij het bericht tegen dat de scheepvaart op het Wilhelminakanaal minstens acht maanden gestremd is. Dit door de nieuwbouw van de nieuwe sluis 2 bij Tilburg Reeshof in verband met de verbreding van het Wilhelminakanaal. Hou dus rekening hiermee als u via de kanalen naar Limburg wil varen. U kunt dan bijvoorbeeld als alternatief via Veghel, vanaf de Maas over het Maxima kanaal en de Zuid-Willem vaart. Zie onderstaande link voor het hele artikel.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/scheepvaart-ligt-mogelijk-jaar-stil-tijdens-nieuwbouw-van-sluis-bij-reeshof~aca214654/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Biesbosch Federatie doorstart of liquidatie

19-10-2020 heeft onze vereniging een brief ontvangen van de Biesbosch Federatie met betrekking tot het voorbestaan hiervan. Klik hier voor de inhoud van deze brief.

De Federatie heeft ten doel het beschermen van de watersport en de recreatie op het water in de meest uitgebreide zin en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verenigingen in het werkgebied van de vereniging: de Biesbosch.

Ook onze vereniging is aangesloten bij de Biesbosch Federatie. Wij kunnen als bestuur niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is dat de Biesbosch Federatie blijft bestaan om ook onze belangen te behartigen.

Meerdere keren hebben wij u geïnformeerd dat door een gebrek aan voldoende bestuursleden de Federatie opgeheven zal worden. Dat zou echt een verlies zijn voor alle watersporters in de Biesbosch.

Wilt u zelf in het bestuur van de Biesbosch Federatie toetreden of kent u iemand die hiervoor geschikt is neem dan nu actie. Het mag natuurlijk ook iemand van buiten onze vereniging zijn.

U kunt de de Biesbosch Federatie bereiken via: secretaris@biesboschfederatie.nl