Sluitingstocht 2022 gaat niet door!

Beste leden.

Op onze uitnodiging en herinnering voor de sluitingstocht 2022 zijn vele reacties binnengekomen.
Allen bedankt voor jullie terugkoppeling. Jammer genoeg waren onder de reacties maar enkele aanmeldingen.

Helaas hebben wij als bestuur wederom moeten concluderen dat er nagenoeg geen belangstelling is voor onze activiteiten. En wederom zijn wij genoodzaakt een activiteit niet door te laten gaan vanwege gebrek aan deelnemers.

Wij wensen alle die op vakantie zijn of nog gaan een prettige vakantie toe.

Na de vakantieperiode ontvang u van ons een mail met betrekking tot de winteravond. Onder voorbehoud van voldoende deelname zien wij u dan.

Met vriendelijke groet.

Bestuur WSV Vissershang

Drimmelen wil massatoerisme in de Biesbosch voorkomen: ‘Geen Giethoorn aan de Amer’

Via onderstaande link kunt u het nieuwsitem lezen “Drimmelen wil massatoerisme in de Biesbosch voorkomen: ‘Geen Giethoorn aan de Amer’ “

https://www.bndestem.nl/oosterhout/drimmelen-wil-massatoerisme-in-de-biesbosch-voorkomen-geen-giethoorn-aan-de-amer~a0e2e237/

In het stuk is te lezen dat Drimmelen nu opstaat om de Biesbosch te beschermen tegen massatoerisme en akkoord zal gaan met de plannen van Staatsbosbeheer voor de Biesbosch. 

Opvallend detail is dat men dan ook spreek over concurrentie vanuit omringende gemeenten. Het lijkt erop dat Drimmelen zo de concurrentie buiten spel wil zetten, terwijl Drimmelen het grootste aandeel heeft in de bezoekers aan de Biesbosch. Pas is er in Drimmelen nog een hotel gerealiseerd.

Zo blijkt maar weer dat op grotere schaal aanpassingen nodig zijn, en niet alleen Staatsbosbeheer de plannen maakt. Er is op een veel groter vlak aandacht nodig en er zal dan ook concessies gedaan dienen te worden door Drimmelen om het massa toerisme te voorkomen. Nu lijkt het er echter op dat iedereen dat daarbuiten moet doen.

OPENINGSTOCHT 2022 GAAT NIET DOOR!!!

Beste leden van WSV Vissershang.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij aangegeven dat de deelname aan de activiteiten erg laag is. We hebben daarom aangegeven dat we een enquête aan de leden zouden sturen.

De 70 leden hebben wij aangeschreven. Inmiddels is de termijn verstreken om te reageren. Wij willen iedereen bedanken die gereageerd heeft. 

Onderstaand de resultaten van de enquête.

13 leden hebben gereageerd. 2 mensen hebben aangegeven misschien mee te gaan. 1 lid heeft aangegeven mee te gaan.

Helaas moeten wij als bestuur concluderen dat er te weinig belangstelling is voor de openingstocht 2022 en hebben met pijn in ons hart besloten dat de openingstocht 2022 niet door gaat vanwege gebrek aan deelnemers.

Wij wensen alle leden een goed vaarseizoen toe en hopen bij de sluitingstocht op meer interesse. 

Zet 17 en 18 september 2022 vast in uw agenda. Wij hopen u dan te mogen verwelkomen bij onze sluitingstocht.

 

Met vriendelijke groet.

Bestuur WSV Vissershang

Paasweekend vol Biesboschhistorie

REGIO • De Zuiderschippers van landelijke vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) houden met Staatsbosbeheer en de gemeentes Drimmelen, Altena en Geertruidenberg op 16 en 17 april het Biesboschevenement ‘Verdronken land herwonnen’. Petro Leeuwis uit Woudrichem is één van de initiatiefnemers van het evenement ter herinnering aan 600 jaar Sint Elisabethsvloed.

Voor meer informatie klik op onderstaande link

https://www.hetkontakt.nl/regio/heusdenenaltena/305609/paasweekend-vol-biesboschhistorie-willen-iets-laten-zien-van-de

VDJS! Webinar ‘Een goede reisvoorbereiding – deel 1: Veiligheid aan boord

Donderdagavond 24 maart 2022 organiseert Varendoejesamen met de partners het webinar ‘Een goede reisvoorbereiding – Veiligheid aan boord’. Het onderwerp reisvoorbereiding wordt in twee delen behandeld; in april volgt een tweede webinar ‘Vaarplan en route-informatie’.Het eerste webinar op 24 maart gaat in op het belang van goede reisvoorbereiding en is bijzonder geschikt voor recreatievaarders die tochten plannen op open/stromend water, zowel motorbootvaarders als zeilers.​Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen: 

– Hoe bereid je je op een goede manier voor op vaartochten?– Welke technische problemen komen vaak voor en hoe kun je ze voorkomen?– Hoe te handelen als er toch problemen optreden?– Het belang van persoonlijke veiligheid en het dragen van een reddingsvest– Hoe handel je bij een Man Overboord-situatie?

In een digitale presentatie van ongeveer een half uur krijg je tips van experts vanuit onze samenwerkende partners over bovenstaande onderwerpen. Na afloop van de presentaties is er ruimte voor vragen aan het expertpanel.

Klik op onderstaande link voor meer informatie

https://mailchi.mp/varendoejesamen/uitnodiging-webinar-goede-reisvoorbereiding-deel1?e=ba7591a8d1

Openingstocht 2022

Beste leden.

De openingstocht voor dit jaar is gepland voor 14 en 15 mei 2022. We zitten te denken aan Gorinchem of Arkel, maar niets is nog zeker. Waarom niet? Omdat het geheel onder voorbehoud is van voldoende deelname.

Sinds het lidmaatschap van een vereniging binnen de jachthaven Hank niet meer verplicht is, zien we een daling van het aantal leden. Hierdoor en mede ook door de vergrijzing vallen steeds meer leden af. Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met een sterk teruglopend aantal deelnemers bij de activiteiten.

Natuurlijk zorgt Corona ervoor dat wij de activiteiten anders inrichten dan voorheen, maar dat zorgt er niet voor dat wij met minder elan de activiteiten organiseren. Wij zijn van menig dat we, met het aangepast programma van de openings- en sluitingstocht van vorig jaar, hier een goede invulling aan te hebben gegeven.

We steken er als bestuur veel tijd en moeite in om leuke activiteiten te organiseren en dan is het erg jammer dat de deelname zo laag is. Er zijn een groot aantal leden afgevallen die altijd trouw mee gingen, maar zoals afgelopen jaar moet toch echt wel beter kunnen.

Daarnaast is het met zo’n klein aantal lastig afspraken te maken bij horeca en havens. Ook wordt het op deze manier lastig bij uitgaven met vaste kosten, want de kosten dienen dan verdeeld te worden over steeds minder deelnemers. Dus vooraf weten hoeveel mensen mee gaan wordt steeds belangrijker.  Om een goede voorbereiding te hebben vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden. U krijgt hiervoor een enquête toegestuurd. Hierin vragen wij u dan ook of u mee gaat. Bij een te laag aantal deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt om geen openingstocht organiseren dit jaar. U dient de enquête voor 12-3- 2022 ingevuld aan on te retourneren.

Wij hopen op uw deelname.

Algemene ledenvergadering 2022

18-2-2022 is de algemene ledenvergadering 2022 gehouden. Ook dit keer vanwege de corona maatregelen gekozen om deze digitaal te houden.

De opkomst was helaas niet zo groot. Dat is natuurlijk wel erg jammer. Wij vinden het als bestuur belangrijk u goed te informeren over de belangrijke zaken.

Klik hier voor de notulen van de algemene ledenvergadering 2022.

De notulen wordt ook nog aan de leden toegezonden via mail. Graag extra attentie voor het invullen van de enquete voor de openingstocht.