Gewijzigde maatregelen SVH ivm corona virus.

Onderstaande nieuwsbrief van Stichting Havenbeheer Vissershang met de wijzigingen op de maatregelen betreffende de bestrijding van het verspreiden van het corona virus. Hierin wordt uiteengezet welke maatregelen er momenteel van kracht zijn in onze haven.

Hank, 1 mei 2020

Geachte ligplaatshouder,

Zoals we u in de nieuwsbrief van 3 april hebben gemeld mag er vanaf die datum niet in de jachthaven overnacht worden door zowel ligplaatshouders als passanten. Hiermee conformeerden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio. Wij hebben als bestuur over deze ingrijpende maatregel vragen gehad, maar voor de gezondheid van ons allen vonden en vinden we dit nog altijd het beste besluit.

De noodmaatregelen zijn echter enigszins versoepeld en als bestuur hebben we besloten ons hieraan wederom te conformeren. Daarom is het vanaf heden onder voorwaarden, en alleen voor onze eigen ligplaatshouders, weer toegestaan te overnachten op de boot in de jachthaven.

Het havenkantoor en alle sanitaire ruimtes zullen gesloten blijven, dus alleen bij aanwezigheid van eigen sanitaire voorzieningen aan boord (toilet en douche) is overnachten toegestaan.

Voor passanten is het vooralsnog niet mogelijk om te overnachten, net als dat er voor de helling geen munten verkocht worden.

Ook de regels zoals ze gelden in de rest van Nederland blijven uiteraard van kracht. We vragen u daarom met klem de 1.50mtr afstand tot elkaar te respecteren en blijf zoveel mogelijk aan boord net zoals u gevraagd wordt zoveel mogelijk binnenshuis te blijven. Verblijf alleen met mensen aan boord waarmee u ook samen onder 1 dak woont, de versoepeling door de veiligheidsregio’s geldt alleen voor gezinnen.

Op de hier volgende website kan u het statement van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant nog in zijn geheel teruglezen. De hierin omschreven regels zijn van kracht op de haven.

https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@33199/statement-2

Omdat het havenkantoor gesloten zal blijven zal de communicatie met het bestuur blijven verlopen via email jachthavenhank@kpnmail.nl welke dagelijks gelezen wordt. Nog altijd geldt dat u, indien gewenst, teruggebeld kan worden. Laat hiervoor uw telefoonnummer achter en omschrijf waarover u gebeld wilt worden.

Hiermee hopen we u weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld en dat de weg naar betere tijden definitief is ingeslagen. Houdt uw mailbox en de website van de SHV https://www.jachthavenhank.nl/ in de gaten voor mededelingen. Probeer ook vooral gezond te blijven zodat we nog veel vaarplezier kunnen beleven.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SHV

Spijkerboor afgesloten

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de transport leidingen voor het aansluiten nieuwe inname station op de Bergse Maas op het spaarbekken in de Biesbosch.

Van 14-4-2020 tot 16-5-2020 is het Spijkerboor ter hoogte van ton SP2 en SP6 hierdoor gestremd. Zie voor actuele informatie onderstaande link.

https://nos.nl/teletekst#721_24

Maatregelen SVH ivm corona virus.

Zojuist kreeg u allen onderstaande nieuwsbrief van Stichting Havenbeheer Vissershang met de maatregelen betreffende de bestrijding van het verspreiden van het corona virus. Hierin wordt uiteengezet welke maatregelen er momenteel van kracht zijn in onze haven.

Hank, 3 april 2020

Geachte ligplaatshouder,

Zoals reeds eerder op onze website vermeld, zijn er in het kader van de bestrijding van het coronavirus extra maatregelen van kracht op het landelijk model voor de noodverordening.

We hebben al veel sluitingen gezien en nu zijn de jachthavens aan de beurt. Zie ook https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32059/toevoegingen/ Voor ons aller gezondheid zijn er daarom ook aangepaste regels van kracht op het terrein van onze jachthaven. Deze regels gelden vanaf vrijdag 3 april 2020, 18.00 uur.

Ze komen in het kort neer op het volgende:
Buiten de (vaste) ligplaatshouders is niemand gerechtigd zich op het terrein te bevinden zonder medeweten van de gemeente Altena of het stichtingsbestuur SHV.
Maandag aanstaande sluiten wij het havenkantoor. De haven vanaf heden, inclusief havenkantoor vanaf maandag, wordt gesloten en de havenmeesters afwezig. U mag wel op het terrein komen, maar U kan in principe alleen naar uw boot en terug. Dit betekent niet dat er geen toezicht zal zijn in de haven. We zullen op ongeregelde tijden onze rondjes door de haven doen.
Omdat het havenkantoor wordt gesloten verloopt de communicatie met het bestuur via email jachthavenhank@kpnmail.nl . Wij kijken iedere dag de berichten na. U kunt via de mail vragen gebeld te worden als u dat fijner vindt (vermeld dan wel graag een nummer waar u te bereiken bent).
Als u besluit naar de boot te komen en op de boot te verblijven in de haven, dan kan dit alleen overdag. Overnachten is dus niet toegestaan ! Voorts mag u zich alleen met maximaal 3 personen aan boord of elders in de haven bevinden mits u een onderlinge afstand van minstens 1.50 mtr aanhoudt. Voor gezinnen is hierop een uitzondering maar dan ook alleen voor mensen uit 1 gezin die in 1 huis samenleven en geen aanverwanten vrienden etc.
Het komt er dus op neer dat u zich wat betreft de omgang met anderen precies zo gedraagt als het RIVM ons voorschrijft en wat u (naar wij aannemen) de laatste weken al gewend bent.
Als u varend de haven gaat verlaten vragen we u dit zo snel mogelijk te doen, dus niet eerst langere tijd gezellig op de steiger te blijven. U mag echter pas na zonsopgang vertrekken en u moet voor zonsondergang weer terug zijn. Dat hoeft niet dezelfde dag te zijn.
Voor ligplaatshouders die winterstroom hebben afgenomen: U hoeft niet langs te komen. Wij verwijderen de labels en controleren nog even of de stekker goed zit. U kunt water tanken (maar niet uw boot met water uit de kraan afspuiten).
We willen hierbij benadrukken dat de regels van het RIVM en de veiligheidregio”s voor ons het minimum betreffen, en dat we de mogelijkheid open laten om deze als bestuur aan te scherpen indien we dit noodzakelijk achten. Er zal actief gecontroleerd worden en maatregelen zullen volgen indien er overtredingen plaatsvinden. Laten we alstublieft niet die plek worden waarvan gezegd wordt ‘daar doen ze waar ze zin in hebben en ze hebben lak aan de regels’ met alle negatieve gevolgen en mogelijk erger van dien. Dit is geen dreigement, maar nogmaals, het betreft hier ons aller gezondheid waar we niet licht mee mogen omspringen. Hoe eerder dit virus onder controle is en ons leven weer een normale loop kan nemen hoe beter. Dit houdt dan tevens in dat we later dit jaar en hopelijk binnen korte termijn alsnog aan een mooi vaarseizoen 2020 kunnen beginnen met al onze ligplaatshouders. Houdt de website https://www.jachthavenhank.nl/ komende tijd scherp in de gaten want deze regels gelden tot nader order en hier zal vermeld worden wanneer er wijzigingen zijn. Als er grotere wijzigingen zijn, dan krijgt u weer een nieuwsbrief. Tot hier ons voorlopige coronabeleid.
Neem uzelf in acht en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groeten,

bestuur SHV

Corona virus info leefregels.

Via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u de “Leefregels voor alle huishoudens waar iemand luchtwegklachten heeft”. Hierin vindt u meer informatie wat te doen wanneer iemand iemand klachten heeft.

https://lci.rivm.nl/leefregels

Info met betrekking corona virus SHV.

Vandaag verscheen onderstaande info met betrekking tot het Corona virus op de website van Stichting Havenbeheer Vissershang

” VANAF VRIJDAGAVOND 3 APRIL 2020 18.00 UUR IS DE HAVEN OP LAST VAN DE VEILIGHEIDSREGIO´S TE BRABANT VOOR BIJNA VIER WEKEN GESLOTEN. WAT DIT PRECIES BETEKENT VOOR DE VASTE LIGPLAATSHOUDERS IS OP DIT MOMENT NOG NIET BEKEND; IN IEDER GEVAL IS DE HAVEN DICHT VOOR PASSANTEN EN MAG DOOR DERDEN GEEN GEBRUIK MEER WORDEN GEMAAKT VAN DE HELLING.
WE HOUDEN U OP DE HOOGTE OVER DE INVULLING VAN DE MAATREGELEN. “

Zie ook: https://www.jachthavenhank.nl/index.php?p=1&n=1&page=index.htm

Belangrijke informatie corona virus WSV Vissershang

Hank, 25 maart 2020

Beste leden van W.S.V. Vissershang,

Op dit moment worden we met z’n allen geconfronteerd met het coronavirus, wat bij besmetting de ziekte COVID-19 kan veroorzaken en kan leiden tot koorts, klachten aan de longen en luchtwegen. Besmetting is in het bijzonder gevaarlijk voor mensen uit risicogroepen, zoals ouderen en mensen met aandoeningen en verminderde weerstand. In Nederland worden er diverse maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer informatie kunt u vinden via de volgende websites van de overheid; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wat betekent dit voor onze watersportvereniging?

• Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020 en alle andere samenkomsten zijn tot en met 6 april verboden. Verwacht wordt dat dit nog verder aangescherpt zal gaan worden. Dit heeft ons doen besluiten om de openingstocht naar Tilburg op 16 en 17 mei 2020 af te gelasten. Wij gaan proberen of het mogelijk is om met de sluitingstocht op 19 en 20 september 2020 naar Tilburg te gaan.


• Alle bestuursvergaderingen worden afgelast tot na de vakantieperiode. De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gepland voor begin september. Eventueel noodzakelijk overleg zal telefonisch of via mail plaats vinden. Heeft u dringende zaken dan kan dit via ons secretariaat per e-mail via secretaris@wsvvissershang.nl of telefonisch bij Annet de Bodt (0162-515171).

• Vlaggetjes bestellen kan momenteel alleen via ons secretariaat. Wij zullen deze dan naar u versturen. Naast de gebruikelijke kosten van € 5,00 per vlaggetje rekenen wij dan de verzendkosten (PostNL): € 0,91 bij verzenden zonder track & trace, anders € 4,00 via brievenbuspakket+. Betaling vooraf via rek.nr. NL56RBRB0959425152 t.n.v. WSV Vissershang onder vermelding van “vlaggetje”.

• Advertenties voor de advertentiekast aan de haven kunnen alleen digitaal aangeleverd worden via ons secretariaat. Betaling vooraf via rek.nr. NL56RBRB0959425152 t.n.v. WSV Vissershang onder vermelding van “advertentie”.

• Op onze website www.wsvvissershang.nl houden wij u zo goed als mogelijk op de hoogte.

Wat betekent dit voor u als watersporter?

• Wij adviseren u zich aan de regels van de overheid te houden , zie de daarvoor vermelde websites. Blijf zoveel mogelijk thuis. Was uw handen regelmatig. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 m). Geef geen handdruk. Houd rekening, aan de haven of op andere locaties, met plaatsen waar het virus gemakkelijk verspreid kan worden zoals; openbare sanitaire voorzieningen, elektriciteitskasten, waterkranen en slangen, vuilwaterstation, pistool brandstofpomp, winkels etc. Heeft u klachten, breng dan anderen niet onnodig in gevaar. Blijf thuis.

• Als u nog met de boot weg gaat hou dan rekening met vertragingen, sommige sluizen en bruggen draaien volgens de wintertijden of worden niet bediend. Ook is er sprake van dat jachthavens gesloten kunnen zijn voor passanten. In België is recreatievaart momenteel geheel niet toegestaan. En natuurlijk zullen horeca, musea etc. voorlopig gesloten zijn. Ook kunnen tankstations aan het water gesloten zijn. Plan uw reis dus goed en informeer vooraf naar het gebied waar u naar toe gaat.

We vertrouwen erop dat u begrip kunt opbrengen voor de door ons genomen besluiten en wensen u een goede gezondheid en een behouden vaart toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur W.S.V. Vissershang.