Biesboschverordening Altena 2021

Regels voor recreatie in de Biesbosch steeds strenger.

Door een besluit in een openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 15 december 2020 is de Biesbosch verordening van kracht geworden.

In deze verordening zijn allerlei regels opgesteld die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de recreanten in de Biesbosch.

Klik hier voor om de verordening te downloaden of klik hier voor de link naar deze verordening.